grazyna gajewska

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

Literatura, Kultura współczesna

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

GRAŻYNA GAJEWSKA (ur. 1970) – literaturoznawczyni, adiunkt Instytutu Kultury Europejskiej Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze związane są z metodologią badań humanistycznych i interdyscyplinarnymi metodami analizowania kultury współczesnej. Autorka książki Maski dziejopisarstwa: współczesne formy reprezentacji przeszłości (Gniezno 2002) i monografii Arcy-nie-ludzkie: przez science fiction do antropologii cyborgów (Poznań 2010). Jest także współredaktorką prac: Nadzieje i obawy płynnej nowoczesności (wraz z Zygmuntem Baumanem, Gniezno 2005), Holocaust w sieci dyskursów (z Aleksandrą Boroń, Gniezno 2005), Modernizm w lustrze współczesności (z Jackiem Jagielskim, Gniezno 2006) i Klan cyborgów: mariaż człowieka z technologią (także z Jackiem Jagielskim, Gniezno 2007) , KOntekstowy MIKS: przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej (z Rafałem Wójcikiem, Poznań 2011).

 

Jej obecne zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień etycznych wynikających z coraz bardziej zacieśniających się związków człowieka z wysoko zaawansowaną technologią. Tej problematyce Grażyna Gajewska poświęciła najnowszą książkę Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, która zostanie wydana pod koniec kwietnia 2010 roku.

 

Grażyna Gajewska zorganizowała kilka konferencji, z których należy wymienić przede wszystkim takie, jak: Modernizm w lustrze współczesności (2005); Karnawał cyborgów. Humaniści i artyści o mariażu człowieka z technologią (2007) oraz Przestrzenie kultury komiksowej (2010) zorganizowanej wraz ze pracownikami naukowymi Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

 

W ciągu ostatnich lat Grażyna Gajewska była też kuratorką kilku wystaw artystycznych, co wiąże się z jej zainteresowaniem sztuką. Pasja ta przekłada się na prowadzone zajęcia dydaktyczne, a także organizowane przez nią zagraniczne wyjazdy studyjne ze studentami, podczas których uczestnicy programów edukacyjnych mają możliwość bliższego zapoznania się z zagadnieniami podejmowanymi na wykładach, ćwiczeniach, seminariach i warsztatach.

Pages: